Szkolenie przygotowujące do egzaminu elektroenergetycznego

Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki z zakresu Eksploatacji i Dozoru urządzeń, instalacji i sieci: G1 – elektroenergetycznych, G2 – cieplnych, G3 – gazowych. Szkolenie kończy się państwowym egzaminem przed komisją URE. Możliwy dojazd do siedziby klienta.

Trwa nabór

Elektryk od podstaw

Zakres szkolenia: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV – obsługa i konserwacja. Kurs dla osób bez wykształcenia kierunkowego, pracujących lub chcących podjąć pracę związaną z energią elektryczną. Szkolenie kończy się państwowym egzaminem przed komisją URE i pozwala uzyskać uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki z zakresu Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci: G1 – elektroenergetycznych.

Trwa nabór