Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
grafika

Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju "Na Fali"

ASZE PROJEKTY - NA FALI

Zakład Doskonalenia Zawodowego bierze udział w Inicjatywie Wspólnotowej finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerstwo realizuje projekt wzmocnienia krajowej gospodarki społecznej, a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.

Głównym celem partnerstwa jest zwiększenie szans osób długotrwale bezrobotnych na zatrudnienie poprzez:

  • zwiększenie ich aktywności i kompetencji zawodowych
  • utworzenie kompleksowych programów szkoleniowych dostosowanych do możliwości osób długotrwale bezrobotnych i potrzeb lokalnego rynku
  • zorganizowanie komplementarnych grup treningowych w ramach praktycznej nauki zawodu
  • umożliwienie i wsparcie zakładania małych przedsiębiorstw, spółdzielni pracy lub spółdzielni socjalnych działających w sektorze usług społecznych.Projekt skierowany jest do mieszkańców Sopotu, pozostających bez pracy dłużej niż dwa lata, w tym osób mających szczególne trudności w powrocie na rynek pracy, m.in. ze względu na niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia, niepełnosprawność, wiek powyżej 50 lat lub konieczność opieki nad osobami zależnymi. Dla beneficjentów przygotowano m.in. warsztaty psychologiczne, szkolenia komputerowe, podstawy języków obcych, szkolenia zawodowe oraz poradnictwo zawodowe i doradztwo biznesowe. Wykorzystanie nabytych umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia będzie możliwe dzięki praktykom w grupach treningowych prowadzących: hostel, stołówkę i catering, łaźnię, pralnię oraz usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Po odbyciu praktyki grupy treningowe będą mogły podjąć samodzielną działalność gospodarczą, przy której otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe. Zakończenie realizacji działania przewidziane jest na 2008 rok.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku jest odpowiedzialny za realizację kursów w trzech ścieżkach zawodowych:

  • gastronomiczna – kurs „Kucharz”
  • hotelarska – kurs „Recepcjonista” oraz „Kierownik placówki hotelarsko – gastronomicznej”
  • biurowa – kurs „ Pracownik biurowy”Na zakończenie beneficjenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz międzynarodowe certyfikaty TÜV SÜD uznawane na całym świecie, potwierdzające nabyte kwalifikacje.