Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
grafika

"Bądź aktywny! Trening pracy"

NASZE PROJEKTY - "BĄDŹ AKTYWNY! TRENING PRACY"

Z D Z w Gdańsku realizuje projekt w ramach POKL

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku od 1 kwietnia 2008 r. wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku realizują projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie, którego celem jest wsparcie tej grupy społecznej w aktywnym uczestnictwie na pomorskim rynku pracy. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się w ramach poddziałania 6.1.1. “Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Czas realizacji projektu - 01.04.2008 do 31.12.2009 r.

Osoby niepełnosprawne z obniżoną normą intelektualną borykają się z różnymi barierami i trudnościami w realizowaniu swoich planów zawodowych, dlatego też nasze działania w projekcie skierowane są bezpośrednio do tych osób i polegają na zapewnieniu im doradztwa zawodowego w formie:

  • zajęć warsztatowych “Przygotowanie do pracy”,
  • treningów pracy w wybranych odpowiednio zakładach pracy,
  • indywidualnych konsultacji psychologa i doradcy zawodowego,
  • opracowania dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

W miesiącu lipcu zakończyły się warsztaty “Przygotowanie do pracy” dla pierwszej dwunastoosobowej grupy beneficjentów, które mają na celu rozwój umiejętności społecznych, motywacji, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej rynku pracy, praw i obowiązków pracownika, autoprezentacji itp.

Aktualnie nasi beneficjenci biorą udział w indywidualnych treningach pracy, które umożliwiają im poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach pracy, odpowiadających ich możliwościom i predyspozycjom. Treningi pracy pozwalają pod opieką trenerów skonfrontować ich plany zawodowe, zamiary i oczekiwania związane z wykonywaniem poszczególnych czynności zawodowych.

Ponadto beneficjenci korzystają z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez psychologa, którego rola polega na pomocy osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych pojawiających się w związku z wykonywaniem często nowych, nieznanych dotąd zajęć i przebywaniem w nowym otoczeniu.

W kolejnym etapie prac każdy uczestnik projektu razem ze specjalistą ds. spraw doradztwa zawodowego opracowuje Indywidualny Plan Działania (IDP), który pozwoli na określenie realnych celów zawodowych i sposobów ich realizacji, uporządkowuje i podsumowuje dotychczasowe doświadczenia w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Celem każdego IDP jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy i zatrudnienia.

Również od miesiąca lipca nasi beneficjenci uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach grup wsparcia, podczas których razem z psychologiem omawiają przebieg odbywanych treningów pracy oraz pojawiające się problemy i postępy w ich aktywizacji społeczno-zawodowej.

W styczniu 2009 r. odbyła się rekrutacja drugiej grupy beneficjentów, która w lutym b.r. wzięła udział w warsztatach "Przygotowanie do pracy". Od miesiąca marca beneficjenci II grupy podjęli treningi pracy na wybranych stanowiskach pracy, takich jak: praca biurowa, prace porządkowe, praca w gastronomii, w usługach osobistych.

Rekrutacja do kolejne, trzeciej grupy beneficjentów odbyła się w marcu b.r. Uczestnicy aktualnie są w trakcie warsztatów 'Przygotowanie do pracy", które zakończą się 29 kwietnia i rozpoczną jak poprzednie grupy treningi pracy.

We wrześniu b.r. odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich grup beneficjentów bioracych udział w projekcie "Bądź aktywny! Trening pracy" w celu podsumowania przebiegu całego projektu. Beneficjenci mieli możliwość podzielenia sie opinią na temat udziału w pojekcie.

26 listopada 2009 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Bądź aktywny! Trening pracy".

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu:

 www.badzaktywny.eu