Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
grafika

"GPS-Gotowość Praca Samodzielność"


Projekt realizowany w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Projekt współfinansowany ze środków  EFS realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Działania skierowane zostaną do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o

ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, przy wykorzystaniu animacji środowiskowej, podejścia oddolnego oraz ekonomii społecznej. Ważnym elementem będzie realizacja projektu w oparciu o partnerską współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy (wspólna realizacja Programu

Aktywizacja i Integracja), organizacjami pozarządowymi (instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej) oraz pracodawcami (współpraca w zakresie staży).

Wsparcie osadzone zostanie przede wszystkim na pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych MOPR oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej) pozwalające na skierowanie wsparcia do osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów

planowane efekty:

przeprowadzenie szkoleń zawodowych zgodnych  z indywidualną diagnozą każdego uczestnika,

organizacja i realizacja staży zawodowych,

pośrednictwo pracy,

podjęcie przez uczestników zatrudnienia

wartość projektu: 8 969 919,88

wkład Funduszy Europejskich: 7 624 431,90